Requiem

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem:
exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.

Geef rust, Heer, geef allen eeuwig rust
Introïtus

Geef rust, Heer, geef allen eeuwig rust
en laat naar hartenlust Uw licht
over de doden schijnen – onvermoed.

Genade, wij hebben Hem ontmoet,
laat heel Jeruzalem haar groet
naar haar gelofte brengen. God is goed!

Verhoor, Heer, wij komen in gebed.
In U zijn wij gered, laat licht
over ons leven schijnen. Onbesmet.

Een dag, verwachtingsvol begin
Introïtus

Een dag, verwachtingsvol begin,
een dag van vlees en bloed,
een dag, waarop ik diep bemin,
als honing zoet, van liefde groot,
die dag, hoe bitter is de dood.

De dag, die vol van angst en pijn,
de dag, die hoop beneemt,
de dag, die nadert vol venijn
als duisternis, zo vreemd, zo groot,
die dag, hoe heerlijk is de dood.

Die dag van oordeel, haat en nood,
die dag was voor ons nacht,
maar God geeft licht, als ochtendrood
kwam Hij bij ons, de overmacht,
die dag, hoe wankel bleek de dood.

Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

Gedenk genadig alle mensen
Kyrie

Gedenk genadig alle mensen.
O Licht uit Licht, Gods ware evenbeeld,
ontferm U, Heer, wij hebben het verspeeld.
Geef meer dan wat wij wensen.
Geef meer dan wat wij wensen.

Gedenk genadig de verdwaalden.
Wij leefden in de wildernis van schuld.
Wij waren dwaas, wij tartten Uw geduld.
Uw liefde kwam ons halen.
Uw liefde kwam ons halen.

Gedenk genadig goddelozen.
De satan heeft met leugens ons misleid.
Wij luisterden, nee, U treft geen verwijt.
Verlos ons van de Boze.
Verlos ons van de Boze.

Gedenk genadig de verlamden.
Geen stap werd op de goede weg gezet.
Wij zaten vast, ons restte slechts gebed.
Hier staan wij door genade.
Hier staan wij door genade.

Gedenk genadig onze doden.
De laatste vijand vreest Uw wereldfaam.
Wij smeken U, hoor ons in ’s hemelsnaam:
Zend ons de hemelboden.
Zend ons de hemelboden.

Gedenk genadig alle mensen.
o Licht uit Licht, Gods ware evenbeeld,
ontferm U, Heer, wij hebben het verspeeld.
Geef meer dan wat wij wensen.
Geef meer dan wat wij wensen.

Graduale

Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis.
In memoria aeterna erit justus ab auditione mala non timebit.

Si ambulem in medio umbrae mortis, non timebo mala
quoniam tu mecum es, Domine, virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt.

Tractus

Absolve, Domine, animas omnium fidelium defuncturum
ab omni vinculo delictorum.
Et gratia tua illis succurente merantur evadere iudicum ultionis
et lucis aeternae beatitudine perfrui.

Sicut cervus desiderat ad fontes aquarum ita desiderat animea ad te, Deus,
sitivit anima mea ad Deum vivum.
Quando veniam et apparebo ante faciem Dei mei?
Fuereunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte dum dicitur mihi per singulos dies:
ubi est Deus tuus?

Pie Jesu Domine,
dona eis requiem.

Lieve Heer Jezus
Sequens

Lieve Heer Jezus,
geef onze doden,
gun onze doden,
de eeuwige rust,
de eeuwige rust.

Wij brengen onze dode voor U
Sequens

Voorganger: Wij brengen onze dode voor U. In verwachting van U, Heer.
Gemeente: Wij danken onze goede Vader.

Voorganger: U hebt ons naar Uw beeld geschapen, en uit aarde ons gevormd.
Gemeente: Wij danken onze goede Vader.

Voorganger: U hebt ons aan elkaar gegeven, wij zijn uit elkaar ontstaan.
Gemeente: Wij danken onze goede Vader.

Voorganger: U hebt ons met de Heer begraven, met Hem zijn wij opgestaan.
Gemeente: Wij danken onze goede Vader.

Voorganger: Wij drinken samen uit Uw beker, vieren allen Christus’ dood.
Gemeente: Wij danken onze goede Vader. Amen.

Requiescat in pace

Wij leggen u in vrede neer
Sequens

Wij leggen u in vrede neer,
want de Heer zal u behoeden,
al het kwade keert ten goede.

Wij leggen u eerbiedig neer,
kind van onze goede Vader.
Rust in vrede. Amen, amen.

Offertorium

Domine Jesu Christe, rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum
de poenis infernis et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus,
ne cadant in obscurum:
sed signifer sanctus Michael repraesentat eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti et semini eius.

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti et semini eius.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth,
pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

De hemel en de aarde zijn voor de grote Koning
Sanctus

De hemel en de aarde zijn voor de grote Koning.
Wie kan op deze aarde bestaan zonder zijn glorie?
Hoog heilig bent U, HEER! Hosanna voor de HEER!

De Schepper van de aarde vervult ons hele leven.
Hoe zouden wij dan zwijgen? Wij roepen onbevangen:
Hoog heilig bent U, HEER! Hosanna voor de HEER!

Gods boden komen samen, vereren al Zijn daden:
Hoog heilig, heilig, heilig is onze hemelkoning!
Hoog heilig eens te meer! Hosanna voor de HEER!

Wij leven van genade en eren onze Koning.
De hemel en de aarde verkondigen zijn glorie.
Hoog heilig bent U, HEER! Hosanna voor de HEER!

Gods boden in de hemel, op aarde al wat ademt,
zeg ‘Amen, Amen, Amen!’, bezing de Heer voor eeuwig:
Hoog heilig is de HEER! Hosanna voor de HEER!

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Geboren in ons midden
Benedictus

Geboren in ons midden,
geleden onze dood,
geprezen in ons bidden,
gevonden in de nood,
gezegend Hij die komt,
in naam van onze God,
gezegend Jezus Christus,
hosanna voor de hoogste Heer!

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona eis requiem sempiternam.

Denk aan Uw barmhartigheid
Agnus Dei

Antifoon:
Denk aan Uw barmhartigheid, HEER, en aan Uw liefde door de eeuwen heen.

Denk niet aan alle ontrouw in de liefde,
Uw kostbaarste geschenk aan mensen onderweg.
Wij deden onbeschaamd wat ons beliefde.
O, Lam van God, neem onze zonden weg.

Denk niet aan alle machteloze woorden
op plaatsen ongepast, er is zoveel gezegd
dat hart en hoofd en handen liet ontsporen.
O, Lam van God, neem onze zonden weg.

Denk niet aan alle kansen die wij misten,
gebeden ongezegd, Uw daden ongenoemd
op dagen vol genade – Jezus Christus,
o, Lam van God, neem onze zonden weg.

Denk niet dat wij in overmoed verschijnen.
Spreek ons van schulden vrij, gedenk ons, Lam van God,
Gekruisigde, laat ons met U verrijzen:
barmhartigheid, barmhartigheid ten top!

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis suis in aeternum,
quia pius es.

Licht van de Vader
Communio

Licht van de Vader
vult met genegenheid
hemel en aarde.

Glanzende glorie,
schijn tot in eeuwigheid
licht over allen.

Schenk eeuwig licht, Heer
aan al Uw heiligen,
U bent vol liefde.

Schenk eeuwig licht, Heer
rust voor Uw heiligen,
nu en oneindig.

Midden in de rozentuin
Sequens

Midden in de rozentuin
zingen wij bij onze doden,
graven wij tot de bazuin
ons verlost uit onze dood en
eeuwig licht naar binnenstroomt,
zichtbaar wordt wat is gedroomd.

Wat Uw hand heeft opgevat
zien wij dan in volle glorie.
U bent in de nieuwe stad:
Gods geliefde, onze Koning,
eeuwig Licht, genadig Heer,
nooit een ander, nee nooit meer.

Zie ons komen, Vader
Sequens

Zie ons komen, Vader.
Voor Uw troon gedenken wij
Christus, de Geliefde.
Hij, gevangen tot het einde,
gaf de geest voor onze vrijheid,
Hij droeg onze schande.
Laat de hemelboden
ons en onze doden
tot Uw troon geleiden.

In Uw handen, Vader,
in Uw handen geven wij
de geliefde doden.
In Uw handen zijn zij veilig,
door Uw Geest verlicht en heilig,
schoon van alle schande.
Laat de hemelboden
ons en onze doden
tot Uw troon geleiden.

Libera me, Domine, de morte aeterna, in die illa tremenda,
quando caeli movendi sunt et terra, dum veneris judicare seculum per ignem.
Tremens factus sum ego et timeo, dum discussio venerit atque ventura ira.
Dies irae, dies illa, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde.
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.

Als de zon haar glans verliest
Responsorium

Als de zon haar glans verliest
en de aarde in het vuur
van Uw oordeel wordt geworpen
is dat echt het laatste uur.
Als wij in Uw ogen kijken,
zwijgen wij en wordt het stil,
vloeien tranen, zien we woede,
vrezen wij Uw laatste wil.

Als de hemel openbreekt,
U verschijnt als machtig Heer
en Uw vloeken zich voltrekken,
hebben wij geen weerstand meer.
Heer, wij vrezen zeer Uw oordeel,
zie ons trillend als een blad,
maar gedenk bij onze wanhoop,
wat U voor ons over had.

Als U komt en op die dag
eindelijk wordt recht gedaan,
bitter wordt die dag en treurig,
angst belet ons om te staan.
Op die dag zullen wij knielen,
Heer, verhoor dan ons gebed:
toon Uw ongewone liefde,
schenk ons rust, Heer. Spreek en red.

In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat, et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.

Dat de engelen u dragen
In paradisum

Dat engelen u dragen
tot dicht bij onze Heer,
tot in het paradijs.
Bewijs de hoogste eer
aan Gods genade.

Dat martelaars uw leven
begroeten bij de Heer.
Dat in Jeruzalem
zij horen hoe u Hem
dankt, hoog verheven.

Dat engelen bezingen
het licht van onze Heer.
Want in het paradijs
zal Hij u eens te meer
glansrijk omringen.

Het einde van het lijden,
arm komt u bij de Heer.
Rust in het paradijs
met Lazarus, zo rijk
nu en oneindig.

Dat engelen u dragen
tot dicht bij onze Heer,
tot in het paradijs.
Bewijs de hoogste eer
aan Gods genade.

Amen, amen, amen.


De melodie is geschreven door Kees van der Vloed. Luister hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *