Mijn Magnificat

Lukas 1,47: “Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen…”

Hoe goed en groots bent U, mijn God.
U hebt de jonge maagd gezegend
en met het hemels nieuws verrast.
Ook mij hebt U zo liefdevol bejegend:
Uw kind ben ik, geen vreemdeling of gast.
Dus kom ik U mijn eer bewijzen.
Hoor, Heer, een nieuwe generatie
Maria prijzen en Uw grote gratie,
nu en tot in eeuwigheid.

Wat is Uw kracht enorm, mijn God,
dat hebben alle aardse machten
tot eigen schande opgemerkt.
Voor allen die Uw goede Woord verachten
is er geen hoop, want U bent hun te sterk!
Maria’s God, laat mij U loven
om Uw verheven reputatie:
het ongedachte van Uw grote gratie,
waarheid en barmhartigheid.

Wat hebt U, God van Israël,
Uw goddelijke trouw bewezen,
al Uw beloften waargemaakt.
Zoals U door Maria werd geprezen,
zo nu door mij, ik ben voor U ontwaakt.
Ik kom U voor Uw woorden danken:
dankzij Uw Geest, mijn Inspiratie,
leef ik herboren in Uw grote gratie,
zoon van God in eeuwigheid.


Ga terug naar het overzicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *