Heer, ik weet nog hoe Uw ogen.

Maria’s avondgebed


Handelingen 1,14: “Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.”

Heer, ik weet nog hoe Uw ogen
mij bekeken, U was kind.
In mijn hand voel ik Uw hand nog,
God, wat hebt U mij bemind.
En ik weet nog hoe de moeders,
angstig in een harde tijd,
voor hun kind de zegen zochten.
En Uw hand bood veiligheid.

Heer, ik weet nog hoe Uw ogen
braken na Uw laatste woord,
God, het bloed liep uit Uw handen,
ook voor mij werd U doorboord.
En ik weet nog hoe Uw broeders
kwamen zeggen dat U leeft,
hoe de liefde ons vervulde:
U bent bij ons met Uw Geest.

Heer, wij heffen onze handen
en wij doen de ogen dicht,
want wij leven hier beneden,
in verwachting van Uw licht.
Laat ons, God, nu rustig slapen
met Uw zegen deze nacht.
Wij geloven wat wij weten
en U weet wie op U wacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *