Liturgische kleden

Op zondag 25 september 2015 werden in de Delftse Immanuelkerk, het gebouw van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, de nieuwe liturgische kleden gepresenteerd en in gebruik genomen.

Een kleine twee jaar hadden leden van de gemeente onder leiding van Nelleke de Leeuw aan de productie gewerkt. De Gereformeerde Kerk Delft (PKN) had de oude kleden meegenomen bij de overgang naar hun nieuwe onderkomen in de Wippolder. Het was duidelijk dat we graag nieuwe kleden wilden in de Immanuelkerk. Het resultaat mocht er zijn, we zijn er trots op.


Nelleke vroeg of ik ter gelegenheid van de ingebruikname een lied wilde schrijven. Dat wilde ik graag. Het is dit lied geworden:

De kleuren van Gods kerk

Wij dragen kleuren van Gods kerk
en wij zien paars:
de kleur van zondaars onderweg,
van schaamte en berouw,
en van de Heer die zo genadig is,
dat Hij de waarheid zegt,
onze bekentenis beantwoordt met zijn vrede.

Wij dragen kleuren van Gods kerk
en wij zien wit:
al wat je dwarszit onderweg
komt in zijn hand terecht.
Prijs God, dat Hij ons zo genadig is,
dat alles heel wordt gaandeweg,
onze geschiedenis bewijs wordt van zijn vrede.

Wij dragen kleuren van Gods kerk
en wij zien rood:
deel van zijn kruisdood onderweg,
deel van zijn eeuwig leven,
omdat de Heer ons zo genadig is
dat leven op de smalle weg,
elke gebeurtenis, gekleurd wordt door zijn vrede.

Wij dragen kleuren van Gods kerk
en wij zien groen:
wij mogen meedoen onderweg
met krachten van zijn Geest,
omdat de Heer ons zo genadig is,
dat Hij maar uitdeelt, simpelweg,
als een geheimenis, de vruchten van zijn vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *