Kijkperspectief

Bladzijde 31 van Storm over Coronado uit de serie Bernard Prince is een fraai voorbeeld van wat Hermann tekenend doet. Hij laat ons vanuit verschillende hoeken meekijken. Vanboven, schuin naar beneden, in close-up van gezicht of wapen, de beweging – zo krijg je een filmisch effect dat goed werkt bij het avontuur. Let op, hij neemt hier ook een halve bladzijde voor het overzicht van het galafeest. Daarmee weet hij de glamoursfeer van het paleis van de gouverneur treffend neer te zetten. Ik ben er in het album verder op gaan letten en dan valt op dat hij ook heel geregeld de shot vanaf de grond omhoog neemt. Het is misschien wat vergezocht, maar het perspectiefverschil past goed bij het thema: de kloof tussen rijk en arm en de economische uitbuiting van de laatsten door de eersten. (10,19)

De grote boef is de voormalige handelskoning van Lombashi, Kurt Bronzen. Zo kwamen wij hem tegen in deel 1, bezig met schimmige zaken. Nu keert hij terug als de man die arme boeren hun land voor een spotprijs ontfutselt. Zelf baadt hij in weelde en de noodzaak om de Cormoran te herstellen brengt Bernard Prince in zijn privé haven. Het kan niet anders of de verhoudingen komen nu op scherp te staan. Prince komt met Jordan en Djinn aan de kant van de armen terecht. In het land is van het recht en de  ordebewaarders niet veel heil te verwachten. (22) Toch wil Prince bij de gouverneur in de buurt zien te komen omdat hij vermoedt dat deze niet van het schrijnend onrecht op de hoogte is. Nu blijkt Bronzen een vriendje van de gouverneur te zijn dus er is enige strategie en enig fortuin nodig om dat doel te bereiken. “Die Prince is een geboren strateeg. Alles gaat precies zoals hij voorzien heeft!” (37) De dommekrachten El Lobo en Jordan doen onder leiding van de slimme Prince de goede spectaculaire dingen en zo komt het uiteindelijk wel goed. De gouverneur wordt overtuigd (44), Bronzen komt weg met een vergoeding voor geleden schade en de boeren krijgen nieuwe kansen.

Het is typisch Hermannthema: onrecht dat z’n akelige werk doet. Het loopt hier nog aardig af nu de overheid tot erkenning komt dat de zwakkeren ten onrechte geplunderd zijn. Dat is in later Hermannwerk wel anders.


Naar aanleiding van: Hermann & Greg, Storm over Coronado (Bernard Prince 2). Brussel: Lombard, 1977. Oorspronkelijke titel: Tonnerre sur Coronado, uitgegeven in 1969. Wonderlijke spelling op bladzijde 25: ‘goeverneur’ in plaats van ‘gouverneur’; en op bladzijde 26 lezen we: ‘karren kippen’ in plaats van ‘kiepen’, maar dat zal een typefout zijn.

“Greg is een groot vakman en ik verliet me op hem. Mijn ingrepen beperkten zich tot het van tijd tot tijd plaatsen van een ongebruikelijke voetnoot. In Storm over Coronado zie je bijvoorbeeld dat Barney op de tiende pagina een kussen oppakt. Ik bedacht dat ik hem dat kussen mee zou laten slepen tot het einde van het verhaal, als een verstrooid iemand die van huis gaat en op kantoor verschijnt met de vuilnisbak nog in zijn hand.” (60,62) Thierry Groensteen in gesprek met Hermann, in het interviewboek Hermann uit 1982, uitgegeven door Alain Littaye Editions, met een woord vooraf door Jean-Pierre Dionnet. De Nederlandse vertaling van het gesprek verscheen in de integrale uitgave Bernard Prince, De schipbreukelingen, Verschroeide aarde en De groene vlam van de conquistador, uitgegeven door Sherpa (Haarlem, 2019) (123)