Kerkliederen

Laten wij de goede Vader loven en Omdat Maria’s zoon zijn te beluisteren op de cd Peter Sneep – Vocale Kerkmuziek (2019), uitgevoerd door het Christelijk Vocaal Ensemble Marcantus, onder leiding van Arjan J.A. Uitbeijerse. Rien Donkersloot bespeelt het orgel in de Sint-Lambertuskerk in Rotterdam.

Laten wij de goede Vader loven

Laten wij de goede Vader loven.
Hij gaat ons allen ver te boven
en werd, genadig en bewogen,
voor ons de vleesgeworden liefde.

Laten wij Maria’s God verhogen.
Hij ziet ons in ons onvermogen
en heeft zijn eigen Zoon gezonden,
bewijst voor ons de ware liefde.

Laten wij ons reinigen van zonden.
God heeft ons op de grond gevonden
en brengt, gedaald van grote hoogte,
ons tot de toppen van zijn liefde.

Laten wij ons wenden tot de Hoge.
Hij heeft ons diepste zijn bewogen,
verdraagt ons in zijn mededogen,
bewaart ons eeuwig in zijn liefde.


Omdat Maria’s zoon

Omdat Maria’s zoon door engelen bezongen werd,
God zelf bij ons kwam wonen, als mens onder de wet,
gedenken wij de Heer, zijn lijden levensgroot.
Zijn weg loopt door ons heden naar leven uit de dood.

Omdat Hij met ons is in deze beker rode wijn,
wij door de wet gebroken, verslagen samen zijn,
verheffen wij ons hart en delen wij het brood.
Hij schenkt zich aan ons allen en redt uit alle nood.

Lof aan de God die leeft, oneindig hoog te prijzen is,
die ons heeft opgenomen in Zijn verrijzenis,
wij eren U, de Zoon, bejubelen Uw Geest.
HEER, onze goede Vader, vervul ons op dit feest.


Wij leven bij de gratie van de Heer

Wij leven bij de gratie van de Heer.
Hij bracht ons voort en volgt ons met zijn ogen.
In alle stilte leeft Hij om ons heen
en met zijn aandacht houdt Hij ons bewogen
om jou en mij, wij leven zij aan zij
en bloeien op door hemels mededogen.

Waar bent U, Heer, waar bent U overdag
of in de nacht, in grijze, doffe tijden?
Kan ik geloven wat een ander zag?
Bent U in mist of storm te onderscheiden?
Ik ben Uw kind en hoop dat U mij vindt
en leert mijn leven aan U toe te wijden.

De zon breekt door, de regenboog verschijnt
om in het donker kleur en zin te geven,
voor alle mensen liefde, ongeveinsd.
De Heer is trouw, dat staat er echt geschreven
in kleur na kleur, in wind en klank en geur.
Door alles heen heeft God zichzelf geweven.

De wonderlijke liefde van de Heer
schept ons geluk, verbindt ons in verhalen.
Zij warmt ons op en houdt haar woord van eer.
Zij plooit haar mantel over al ons falen.
Nooit geeft zij op, zij tilt ons hoger op.
Liefde zal blijven tot Hij ons komt halen.

De melodie is geschreven door Peter Sneep. Luister hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *