Gevolgen van gulzigheid

In het jaar 9 na Christus werden drie Romeinse legioenen in de pan gehakt. Generaal Publius Quinctilius Varus stond aan het hoofd van de Romeinse militairen, Arminius voerde de Germaanse troepen aan. Hij was een zoon van Sigimer (of Segimer), chief van de Cherusken, een van de stammen uit Midden-Europa. Een Germaanse naam van hem is niet overgeleverd. Als jonge gijzelaar kwam hij in Rome terecht, als legionair terug in eigen stamgebied sloot hij zich aan bij de coalitie van Germaanse stammen. Met de veldslag in het Teutoburgerwoud tot gevolg.

Enrico Marini heeft dit gebeuren uitgetekend in de vijfdelige serie De Adelaars van Rome. In het laatste deel pakt hij uit met een tekening van de slag, breed over twee pagina’s. Heerlijk en veel dank, we zien het in dit deel als eerder (4-5), maar dat had hij van mij wel wat vaker mogen doen. Het toch al prima werk dat hij met scenario en graphics levert zou er nog voortreffelijker van worden.

In deel I ontmoeten wij Arminius en Marcus, de broer die hij krijgt in het Romeinse gezin van Titus Valerius Falco dat hem adopteert (onder druk van keizer Augustus). Ermanamer is de Germaanse naam die Arminius in dit verhaal krijgt. De twee jongens ontvangen een harde Romeinse opvoeding. Gehoorzaamheid en trouw zijn de hoogste waarden. De ervaringen maken hen tot bloedbroeders maar dat zal toch geen standhouden (zie deel Ii 38) Ook de bovennatuurlijke krachten worden door het verhaal heen geweven. Voorspellingen ontvangen via de runen, dromen die Marcus plagen, het zal tot aan het einde van de serie een rol spelen. Ook de liefde en de ongebonden seksuele lust zijn typerend voor de wereld waarin de jongens opgroeien. De jaloerse Lucilla in het gezin en later Morphea  en Priscilla laten iets zien hoe ingewikkeld de rol van vrouwen in de door mannen gedomineerde samenleving was. Het zwakke geslacht kent echter krachten die die van mannen te boven gaan. In deel II wordt Priscilla uitgebreid geïntroduceerd.

In het jaar 9 na Christus blijkt zij ook in Germania te zijn, gehuwd met Lepidus. Ook voor Marcus is er een huwelijk gearrangeerd, met ene Silvia die verder onbeduidend blijft in het verhaal. Als Marcus in dat bewuste jaar naar Germania wordt gestuurd heeft hij Arminius al zo’n 5 jaar niet gezien. Is Arminius een verrader? Marcus ontdekt dat dat inderdaad zo is en hij doet een poging de Romeinen ervan te overtuigen en een ramp te voorkomen. Maar dat lukt niet en hij blijft maar geplaagd worden door de verontrustende dromen. Wie ligt er onder het witte doek? (III 52) Ermanamer heeft z’n zinnen gezet op Thusnelda maar ook die liefde loopt niet van een leien dak. Wel lukt het hem om de leiding te bemachtigen over de Germaanse stammen (deel IV). Inderdaad, Arminius zal zich tegen de Romeinen keren die hem zo machtig hebben gemaakt.

“De Romeinen zijn gulzig. Dat is zowel hun kracht als hun zwakte,” zegt Ermanamer vlak voor de grote slag begint. (V 34) De serie put zich niet uit in diepgaande bespiegelingen over motieven rondom deze bekende gebeurtenis uit de Romeinse geschiedenis. Dit is er even een, gulzigheid, een van de zeven hoofdzonden. Wie geen maat weet te houden in het nemen van niet van jou is, wie gelooft dat het ten slotte allemaal draait om het recht van de sterkste, die komt van een koude kermis thuis. Twee legioen-adelaars worden geroofd, de derde kan nog net ontsnappen, net als Marcus (V 62) Ten koste van de dood van velen, onder andere Priscilla die haar hoofd verliest door het zwaard van de Germanen: de vrouw onder het laken. “Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen,” heeft Jezus eens gezegd (Matteüs 26,52). Dat is in deze serie maar weer eens aangetoond, al kun je de serie ook met genoegen doornemen als geen prijs stelt op een morele les.


Naar aanleiding van: Marini, De Adelaars van Rome I – V. [Parijs, Brussel, Marcinelle]: Dargaud, 2008 (I), 2009 (II), 2011 (III), 2013 (IV) en 2016. Grafisch concept Enrico Marini en Philippe Ravon. Voor meer informatie over Marini, klik hier. Juist nu ik de serie weer eens doorneem, lees ik op facebook dat deel VI in voorbereiding is, ter verschijnen in oktober 2023.

Over Arminius en de slag in het Teutoburgerwoud maakte Netflix een serie: Barbaren, nu twee seizoenen (2020 – ) “De acteurs die de mensen van de Duitse stam in de serie uitbeelden, spreken Duits (zij het modern Duits), maar deze serie valt op als een van de weinige historische drama’s in zijn soort waarin de dialoog voor de Romeinse karakters allemaal in klassiek Latijn wordt gesproken.” (IMDB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *