Maria liederen

1 Annunciatie (Lukas 1,28)

2 Laat Uw Geest mijn schaduw blijven (Lukas 1,35)

3 Visitatie (Lukas 1,39)

4 Zing, mensen, zing (Lukas, 1,80)

5 Ik heb naar U gezocht (Lukas 2,48)

6 U bent de Heer van alle Heren (Johannes 2,4)

7 Hij lijkt zo onbenaderbaar (Markus 3,33)

8 Mijn zoon heeft vreemdelingen, weduwen en wezen (Matteüs 9,34)

9 Genadig God, geboren als mijn zoon (Lukas 2,34)

10 Piëta (Johannes 19,25)

11 Heer, ik weet nog hoe Uw ogen (Handelingen 1,14)

12 Mijn Magnificat (Lukas 1,47)

 

U kunt de muziek van de Maria-liederen bestellen bij Kees van der Vloed: vloed@chello.nl. De prijs ervan is € 12,50 excl. porto.