Wanneer wordt hier weer gezongen?

1. Ik heb huilend U gebeden,

tegen wanhoop op gehoopt.

Met uw Zoon heb ik geleden,

al mijn krachten zijn gesloopt.

Een nieuw lied heb ik gezongen,

Vader, hoor, U was daar niet.

 

2. Ik ben bloedend moegestreden.

Aan Uw woorden vastgeknoopt

liet ik mij steeds overreden:

ik ben in uw naam gedoopt.

Een nieuw lied heb ik gezongen,

Vader, hoor, U was daar niet.

 

3. Ik word langzaam weggesneden,

alle huid mij afgestroopt.

Ik bid: Heer der heerlijkheden,

die mij aan de dood verkoopt,

hoor, een lied wordt niet gezongen,

dit is, Heer, uw wil toch niet?

 

4. Grote God, hoor de gebeden

van Uw volk, in U gedoopt.

Kom hen tegemoet getreden,

doe wat ieder van U hoopt.

Wanneer wordt hier weer gezongen?

Vader, hoor en help, om niet.

 

 

 

Ga terug naar het overzicht.