Kerkliederen

Laten wij de goede Vader loven

 

 

Laten wij de goede Vader loven.
Hij gaat ons allen ver te boven
en werd, genadig en bewogen,
voor ons de vleesgeworden liefde.

 

Laten wij Maria’s God verhogen.
Hij ziet ons in ons onvermogen
en heeft zijn eigen Zoon gezonden,
bewijst voor ons de ware liefde.

 

Laten wij ons reinigen van zonden.
God heeft ons op de grond gevonden
en brengt, gedaald van grote hoogte,
ons tot de toppen van zijn liefde.

 

Laten wij ons wenden tot de Hoge.
Hij heeft ons diepste zijn bewogen,
verdraagt ons in zijn mededogen,
bewaart ons eeuwig in zijn liefde.

 

De melodie is geschreven door Peter Sneep. Luister hier.

 

Omdat Maria’s zoon

 

 

Omdat Maria’s zoon door engelen bezongen werd,
God zelf bij ons kwam wonen, als mens onder de wet,
gedenken wij de Heer, zijn lijden levensgroot.
Zijn weg loopt door ons heden naar leven uit de dood.

 

Omdat Hij met ons is in deze beker rode wijn,
wij door de wet gebroken, verslagen samen zijn,
verheffen wij ons hart en delen wij het brood.
Hij schenkt zich aan ons allen en redt uit alle nood.

 

Lof aan de God die leeft, oneindig hoog te prijzen is,
die ons heeft opgenomen in Zijn verrijzenis,
wij eren U, de Zoon, bejubelen Uw Geest.
HEER, onze goede Vader, vervul ons op dit feest.

 

De melodie is geschreven door Peter Sneep. Luister hier.