Bijbel

Het lezen van de Bijbel is mijn vak. Ik houd ervan. Meestal loopt dat lezen uit op preken. Maar je leest meer dan je zeggen kan. Jammer als dat verdampt in de aandacht voor de volgende preek. Daarom leg ik observaties vast in korte artikelen bij Bijbelboeken of speciale passages. Altijd handig om nog eens terug te lezen. En in elk geval nuttig om de gedachten te ordenen. Misschien helpt het ook andere lezers om te zien wat ik bedacht heb. Vandaar hier te vinden.

 

Samuël

 

Geschreven in de tijd van de eerste koningen (H.H. Grosheide)
Koning David en zijn legers (D. van Maanen)
Uria was een held!

 

Koningen

 

Geschriften van profeten
Boeken voor ballingen

 

Elia en Elisa

 

Tijd en context (James K. Hoffmeier)
Profeten in soorten
Baälisme en Jahwisme
Een overdaad aan wonderen

 

Jehu

 

Wie is Jehu, de zoon van Nimsi? (Guus Kuijer)
Gods instrumenten (H. de Jong)
Jehu in steen (James K. Hoffmeier en Werner Gugler)
Jehu beoordeeld

 

Kronieken

 

Het laatste boek van het Oude Testament (Hendrik J. Koorevaar en Nico ter Linden)
Andere context, andere vragen, andere antwoorden (Peter Enns en V. Philips Long)
Aandacht voor intertekstualiteit, noodzakelijk (Panc Beentjes)
Zijn de beide boeken Kronieken historisch betrouwbaar? (H.M. Ohmann)
Verhalen voor een nieuwe tijd (Jonathan Sacks)

 

Ezra en Nehemia

 

De eenheid van twee boeken
Twee leiders trekken samen op (Tamara Cohn Eskenazi)
Aandacht voor de tekst
De kracht van herhaling (Jan-Wim Wesselius)

 

Ester

 

Feestrol op het Poerimfeest (G.H. Cohen Stuart)
Amalek verslagen (Egbert Rooze)
Is Ester een feministe? (Princess O’Nika Auguste)

 

Hooglied

 

Pure dialoog, dat hoogste lied (Ellen van Wolde)
Mens naar Gods beeld, de vrouw het meest (Mimi Deckers-Dijs)
Twee jonge mensen, niks getrouwd (H.M. Ohmann)
Gedurfd tegendraads en vrouwelijk trots (André LaCocque)
Spelen met vuur, en toch doorgaan! (H. de Jong)

 

Daniël

 

Aan het hof
In magische kringen

 

Matteüs

 

De structuur van het evangelie (Peter Schmidt)
De (eerste) lezers van Matteüs’ evangelie
Missionaire aspecten in het evangelie van Matteüs (John D. Harvey)

 

Markus

 

Het begin van Markus (J.I. Packer)
Wie was Markus? (Papias)
Wie waren de eerste lezers? (Tacitus)
Het missionaire accent
Het einde van het boek (J. van Bruggen)

 

Lukas

 

Kerst, een laat verschijnsel
Wat onderscheidt het Lucas evangelie? (Wim Weren)
Het Avondmaal (Wim Weren)
Op weg met Jezus, de reisepisode
Een boek voor Romeinen
Lukas is missionair

 

Johannes

 

De Proloog
De Heilige Geest in het evangelie van Johannes (P.H.R. van Houwelingen en L. Floor)
De lievelingsleerling (P.H.R. van Houwelingen, D. Holwerda en J. van Bruggen)

 

Paulus in Athene (Handelingen 17,16-34)

 

Een verhaal in een verhaal
Waarom ik evangeliseer (John Stott)
Paulus in Amsterdam (Stefan Paas)
Evangelisatietoespraak? (John van Eck)
Verzoening in soorten en maten (J.I. Packer, G. van den Brink en C. van der Kooi)
Verlies van macht (D.A. Carson, Stefan Paas)

 

Kolossenzen

 

Voor beginners en gevorderden (John van Eck)
Locatie en tijd
Het werk van Gods Geest en de goddelijke volheid
Huistafels

 

Preken

 

Bediening der verzoening (C. Trimp)
Gasten en de gemeente
Vreemdeling zijn
Maatwerk in aanspraak en bemoediging (Stephen Covey)